Ba bước để tạo ra các sản phẩm dẫn đầu thị trường

2
Ba bước để tạo ra các sản phẩm dẫn đầu thị trường

Mục tiêu của mọi công ty và nhà lãnh đạo sản phẩm là phát minh ra sản phẩm (hoặc dịch vụ) trở thành công ty dẫn đầu thị trường. Tạo ra một danh mục sản phẩm mới là đóng băng trên bánh, nhưng cũng hiếm và cực kỳ khó khăn.

Tất cả chúng ta đều biết về các công ty và sản phẩm như VMware, Google và Uber không chỉ phát triển các sản phẩm tuyệt vời mà còn tạo ra các ngành công nghiệp thay đổi cuộc sống mới. Suy nghĩ về điều đó từ góc độ đó có thể khiến chúng ta thu mình lại và nói, “Tôi không bao giờ có thể làm được điều đó.” Tuy nhiên, có nhiều các công ty ít được biết đến hơn và các sản phẩm dẫn đầu thị trường của họ; và thực hiện đúng, việc tạo thị trường và danh mục mới nằm trong tầm nắm bắt của chúng tôi.

Để đạt được hội nghị cấp cao lãnh đạo sản phẩm sẽ cần hết sức tập trung và làm việc chăm chỉ; nó cũng yêu cầu động lực mạnh mẽ và cam kết. Đó không phải là chiến lược tốt nhất cho mọi công ty, nhưng nỗ lực để trở thành người dẫn đầu sẽ cải thiện công ty của bạn cho dù bạn đặt chân đến đâu. Dưới đây là ba bước giúp bạn đi đúng hướng:

  1. Hiểu vấn đề: Có khả năng là hầu hết các khách hàng tiềm năng thậm chí không biết họ có vấn đề mà bạn đang tìm cách giải quyết. Đảm bảo rằng bạn hiểu vấn đề một cách rõ ràng và thực hiện các nghiên cứu cần thiết để đưa ra (các) giải pháp giải quyết vấn đề bạn đã xác định.
  2. Thay đổi suy nghĩ của họ: Khi tạo một sản phẩm hoặc danh mục mới, bạn cần thay đổi cách khách hàng tiềm năng nghĩ về nó. Hãy làm theo cách khiến họ suy nghĩ về nó theo một cách nhìn mới, giúp họ nhìn ra một cách hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề của mình.
  3. Trở thành nhà lãnh đạo được công nhận: Quay tiềm năng khách hàng vào khách hàng yêu cầu lãnh đạo. Truyền đạt vấn đề theo cách được xác định rõ ràng để giúp họ thấy cách nó giải quyết vấn đề của họ. Sau đó, truyền bá giải pháp của bạn theo cách hấp dẫn thúc đẩy sự thay đổi. Cuối cùng, làm việc chăm chỉ để chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng, giành thị phần và trở thành người dẫn đầu danh mục được công nhận.

Các bước trên không phải là hoàn thành trong một thời gian dài, cũng không phải là các bước duy nhất bạn cần thực hiện để tạo ra các sản phẩm dẫn đầu thị trường; tuy nhiên, như Lão Tử nói: “Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước.” Bước tiếp theo của bạn sẽ là gì?

Câu hỏi: Tại sao việc tạo ra các sản phẩm dẫn đầu thị trường lại quan trọng? Bạn đã tạo (những) người đứng đầu danh mục nào / bạn có muốn tạo không? Vui lòng để lại bình luận trong khoảng trống bên dưới.


Quan điểm quản lý sản phẩm: Hành trình của một giám đốc sản phẩm là tất cả về việc tạo ra các sản phẩm dẫn đầu thị trường. Chúng tôi có cơ hội để thay đổi công ty của chúng tôi. Chúng tôi có thể tạo ra tất cả sự khác biệt cho sản phẩm của mình và cuối cùng là khách hàng mà chúng tôi phục vụ bằng cách tập trung vào thị trường của chúng tôi và tạo ra các sản phẩm chiến thắng.

bài viết tương tự

Leave a Reply