Các phong cách lãnh đạo để chỉ đạo các nhóm nhỏ

1
Các phong cách lãnh đạo để chỉ đạo các nhóm nhỏ

Khả năng lãnh đạo khác nhau tùy thuộc vào quy mô của nhóm mà bạn đang lãnh đạo. Đối với hầu hết các giám đốc sản phẩm, những người mà họ lãnh đạo làm việc ở các nhóm khác nhau và những cá nhân họ cần ảnh hưởng không báo cáo với họ. Bất kể những người bạn lãnh đạo (hoặc nên lãnh đạo) có báo cáo cho bạn hay không, nhu cầu lãnh đạo đúng đắn là rất quan trọng.

Hiểu sâu hơn về phong cách lãnh đạo của bạn sẽ giúp bạn lãnh đạo hiệu quả hơn. Công việc sẽ tốt hơn, và bạn sẽ thích nó hơn.

Chìa khóa để lãnh đạo thành công bao gồm hiểu rõ bản thân, hiểu điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, điều chỉnh phù hợp với nhóm và hoàn cảnh của bạn. Đó là một công việc đòi hỏi thời gian và nỗ lực nhưng sẽ được đền đáp về lâu dài.

Có ba định hướng mà hầu hết các nhà lãnh đạo của các nhóm nhỏ đều mắc phải. Một số nhà lãnh đạo có thế mạnh trong một lĩnh vực, trong khi những người khác lại dễ dàng áp dụng các phong cách khác nhau. Các mô tả sau đây sẽ giúp bạn xác định phong cách phù hợp:

  1. Định hướng nguyên tắc: Một nhà lãnh đạo tập trung vào nguyên tắc tuân theo các hướng dẫn và chiến lược đã được biết đến và chấp nhận rộng rãi. Các nhà quản lý sản phẩm tuân theo định hướng này có một bộ giá trị được ghi chép đầy đủ, đã được chứng minh mà họ dẫn đầu. Ví dụ: họ có một cách tiếp cận được xác định rõ ràng để hiểu thị trường mà sản phẩm của họ phục vụ và họ sử dụng một cách nhất quán các quy trình và mẫu đã thử nghiệm cho các yêu cầu thị trường của họ.
  2. Định hướng vào tổ chức: Các nhà lãnh đạo thực hành phong cách này tập trung vào tổ chức lớn hơn và đảm bảo mọi thứ dưới sự giám sát của họ sẽ xây dựng nên một nhóm lớn hơn. Nếu bạn là một nhà quản lý sản phẩm theo định hướng tổ chức, bạn có thể dành thời gian đáng kể để gặp gỡ các giám đốc điều hành và các nhà lãnh đạo công ty khác để đảm bảo rằng bạn đang xây dựng các sản phẩm mà công ty đồng ý mà họ cần.
  3. Định hướng vào con người: Với phong cách này các nhà lãnh đạo tập trung vào cá nhân. Họ hiểu rõ về các thành viên trong nhóm của mình và giúp đỡ họ theo những cách đáng kể nhưng có thể bỏ qua các yêu cầu của tổ chức. Là người quản lý sản phẩm, bạn cần biết các cá nhân trong nhóm mà bạn đang làm việc cùng, đồng thời hiểu điều gì thúc đẩy họ và cố gắng thực hiện công việc hiệu quả nhất có thể.

Tất cả những phong cách này đều có những điểm mạnh và quan trọng. Vấn đề tiềm ẩn là tập trung quá nhiều vào một phong cách và gây thiệt hại cho những phong cách khác. Là những nhà lãnh đạo, chúng ta cần tìm kiếm sự cân bằng và đối xứng tốt hơn trong quá trình phát triển của mình. Chúng ta nên cố gắng hiểu rõ khuynh hướng của mình và điều chỉnh theo những cách có lợi nhất cho những người mà chúng ta lãnh đạo.

Câu hỏi: Bạn nghiêng về phong cách lãnh đạo nào? Làm thế nào để bạn cân bằng khả năng lãnh đạo của mình? Vui lòng để lại bình luận trong khoảng trống bên dưới.


Quan điểm quản lý sản phẩm: Chìa khóa để quản lý sản phẩm thành công là sự cân bằng. Với nhiều và các nhiệm vụ khác nhau mà PM phải làm, chúng ta phải cân bằng, nếu không chúng ta sẽ bị ngập đầu bởi quá nhiều công việc. Hãy dành thời gian để hiểu những điểm mạnh trong phong cách của bạn và nghiên cứu những điểm bạn cần cải thiện.

Lưu ý: Ý tưởng cho ba định hướng bắt nguồn từ cuốn sách “… Một con đường tuyệt vời hơn” của Neal A. Maxwell quá cố.

bài viết tương tự

Leave a Reply